Plány na připojování obnovitelných zdrojů energie
v období 2023–2035

ČEZ Distribuce

Tento krátký článek shrnuje plány společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na připojování nových zdrojů obnovitelné energie (OZE) v období 2023-2035. Rekonstrukce stávajících a výstavba nových rozvoden na VN a VVN a posílení distribuční soustavy umožní i připojení nových fotovoltaických elektráren k elektrické síti.

Plánovaná opatření

Výstavba nové trafostanice 400/110 kV Dětmarovice

Náhrada transformátorů 220/110 kV Chotějovice-Výškov

Doplnění transformátoru 400/110 kV Vernéřov

Zavedení nového typu připojení FVE v režimu Negarantovaného výkonu

Aktuální situace

Momentálně jsou desítky lokalit uzavřených pro připojováni zdrojů z důvodu uzavření vedení VVN nebo kapacity transformace VVN/VN

Tato opatření navržená ČEZ Distribucí k opětovnému otevření jsou aktuálně kalkulovány na víc jak 20 mld. Kč

 Memorandum o navýšení transformačního výkonu mezi provozovateli přenosové a distribuční soustavy

Statistika

 aktuální nerealizovatelnost žádostí na připojení OZE (nepodepsání smlouvy nebo odstoupení od záměru ze strany žadatele) se na hladině VN a VVN pohybuje kolem 15-20 %

 podle ČEZ Distribuce, a.s., 22 % podaných žádostí představují výrobny vznikající tzv. na zelené louce, mnohdy bez projednané změny územního plánu, většina těchto žádostí s aktivní Smlouvou o smlouvě budoucí (SoBS) je podmíněna výstavbou kabelové přípojky VN v délkách od 1 km po 10 km, kterou si zajišťuje žadatel o připojení – hrozí riziko složitého majetkoprávního projednání (neprojednání trasy) a nerealizace záměru ze strany žadatele – odhadovaná „úmrtnost“ až 50 % žádostí

Datum přidání: 30.4.2024, Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s.

Early Access Login