GDPR

Zásady zpracování osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů společnosti Memodo s.r.o.
Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze v případě, že při následném zpracování není poskytnuta žádná jiná informace.

“Osobními údaji” se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

1. Soubor protokolů serveru

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou údaje o používání přenášeny vaším internetovým prohlížečem a ukládány do protokolových dat (soubory protokolu serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Tyto údaje slouží výhradně k zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a ke zlepšení našich služeb. Tyto údaje není možné přiřadit ke konkrétní osobě.

2. Sběr a zpracování dat při použití kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů. Zpracování je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; (dále jen „GDPR“) uskutečňováno s vaším souhlasem.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou poté vymazány, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a použitím.

3. Použití Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Účelem tohoto dotazu je rozlišit, zda vstupní údaje zadal člověk, nebo automatizovaným programem či strojově. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem jsou vaše údaje přenášeny do společnosti Google, kde jsou použity. Vaši IP adresu však společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa odeslaná prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzv. štít na ochranu soukromí. Společnost Google se účastní “štítu na ochranu soukromí” a podřídila se jeho požadavkům. Kliknutím na dotaz souhlasíte se zpracováním svých údajů. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

4. Účet zákazníka

Při založení zákaznického účtu shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu, který je v něm uveden. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho zážitku z nakupování a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

5. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů pro objednávky

Při zadávání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro vyřízení vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí těchto údajů znamená, že smlouvu nelze uzavřít. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Jedinou výjimkou jsou naši servisní partneři, které potřebujeme k vyřízení smluvního vztahu, nebo poskytovatelé služeb, které využíváme v souvislosti se zpracováním objednávek. Kromě příjemců uvedených v příslušných bodech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou to např. příjemci následujících kategorií: Poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb správy zboží, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, webhostingové společnosti, poskytovatelé IT služeb a obchodníci s dropshippingem. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

6. Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme bez ohledu na zpracování smlouvy výhradně pro naše vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás o tom informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z distribučního seznamu odstraněna.

Vaše údaje budou předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing v rámci zpracování objednávky. Vaše údaje nebudou předávány žádným dalším třetím stranám.

7. Použití e-mailové adresy pro zasílání přímé reklamy

Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb, používáme k zasílání elektronické reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste si u nás již zakoupili, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí e-mailové adresy je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, nelze smlouvu uzavřít. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto používání vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku, pokud nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži. K tomuto účelu můžete také použít odkaz uvedený v reklamním e-mailu. Tím nevznikají žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

8. Předání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informace o stavu přepravy.

Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím v procesu objednávky výslovně souhlasili. Účelem předání vaší e-mailové adresy je informovat vás e-mailem o stavu expedice. Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte nebo dopravnímu podniku, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

9. Shromažďování a zpracování údajů v případě kontroly úvěruschopnosti

Pokud provádíme platby předem, např. v případě platby na fakturu nebo inkasa, vyhrazujeme si právo v případě potřeby získat informace o bonitě na základě matematicko-statistických postupů prostřednictvím poskytovatelé těchto služeb. Za tímto účelem předáváme osobní údaje potřebné pro posouzení úvěruschopnosti danému poskytovateli a získané informace o statistické pravděpodobnosti nesplacení používáme k vážnému rozhodnutí o navázání, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Informace o úvěruschopnosti mohou zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (bodové hodnoty), které se vypočítávají na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických postupů a které při svém výpočtu zahrnují údaje o adrese. Vaše zájmy hodné ochrany jsou zohledněny v souladu s právními předpisy. Zpracování údajů slouží k posouzení úvěruschopnosti za účelem uzavření smlouvy. Zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu oprávněného zájmu na ochraně před prodlením s platbou, pokud provádíme platby předem. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, a to tak, že nám to oznámíte. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi požadovaným způsobem platby. Neposkytnutí těchto údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy s vámi zvoleným způsobem platby.

10. Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou krátké textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel navštíví webovou stránku, může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Na našich webových stránkách také používáme soubory cookie za účelem analýzy chování návštěvníků našich webových stránek při surfování.

Dále používáme soubory cookie za účelem následného oslovení návštěvníků stránek na jiných webových stránkách cílenou reklamou související s jejich zájmy.

Zpracování se provádí na základě § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu oprávněného zájmu pro výše uvedené účely a na základě souhlasu uživatele webové stránky.

Takto shromážděné údaje jsou pomocí technických opatření pseudonymizovány. Přiřazení údajů k vaší osobě proto již není možné. Tyto údaje nebudou uloženy společně s jinými vašimi osobními údaji. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Na následujících odkazech se dozvíte, jak spravovat (včetně deaktivace) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích:

Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac Používání služby Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Společnost Google použije informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro předávání údajů do USA je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Chcete-li zabránit tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala data ze všech zařízení, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby byl tento krok plně účinný, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech a zařízeních. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Odhlášení ze služby Google Analytics.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na stránkách https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/.

11. Použití webového statutu PHP

Na našich webových stránkách používáme analytický nástroj PHP Web Stat společnosti PHP Web Stat (Sternbuschweg 2, 46562 Voerde).

Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Za tímto účelem jsou shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů lze vytvořit profily uživatelů pod pseudonymem. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologií PHP Web Stat nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Za tímto účelem můžete ukládání souborů cookie zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Proti shromažďování a uchovávání údajů můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna.

12. Použití funkce remarketingu nebo “podobných cílových skupin” společnosti Google Inc.

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo “podobné cílové skupiny” společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Tato funkce slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů.

Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, která je základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie se používají k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o jejich používání. Žádné osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací.

Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f německého zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) pro oprávněný zájem cílení reklamy na návštěvníky webových stránek zobrazováním personalizovaných, zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek poskytovatele při návštěvě jiných webových stránek v síti Google Display Network. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací zásuvného modulu, který je zde uveden:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs.

Používání souborů cookie poskytovateli třetích stran můžete také deaktivovat na stránce pro deaktivaci Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/, kde najdete další informace o odhlášení.

Další informace o remarketingu Google a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads.

13. Používání sledování konverzí Google Adwords

Na našich webových stránkách používáme online reklamní program “Google AdWords” a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocení akce návštěvy). Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Proto není možné sledovat soubory cookie na webových stránkách zákazníků AdWords.

Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. To nám ukazuje celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na cílené reklamě a analýze účinku a efektivity této reklamy. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Za tímto účelem můžete ukládání souborů cookie zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Personalizovanou reklamu můžete navíc deaktivovat v nastavení reklamy Google. Pokyny k tomu najdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs. Používání souborů cookie třetími poskytovateli můžete také deaktivovat na stránce deaktivace Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a řídit se dalšími informacemi o odhlášení, které jsou zde uvedeny.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?gl=cs.

14. Používání remarketingu na Facebooku

Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci “Custom Audiences” společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; “Facebook”).

Tato funkce slouží k cílení reklamy na návštěvníky webových stránek na základě jejich zájmů na sociální síti Facebook.

Za tímto účelem byl na webové stránky implementován remarketingový tag společnosti Facebook. Tato značka při návštěvě webové stránky naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. To přenáší na server Facebooku, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Když navštívíte sociální síť Facebook, zobrazí se vám personalizované reklamy související s vašimi zájmy. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu oprávněného zájmu pro výše uvedený účel. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Chcete-li tak učinit, můžete zde deaktivovat remarketingovou funkci “Custom Audiences”.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

15. Používání služby Google AdSense

Na našich webových stránkách používáme funkci AdSense společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

Tato funkce slouží k pronájmu reklamního prostoru na webových stránkách a k cílení zájmové reklamy na návštěvníky webových stránek.

Pomocí této funkce se návštěvníkům webových stránek poskytovatele zobrazují personalizované reklamy založené na zájmech ze sítě Google Display Network. Společnost Google používá soubory cookie k analýze vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici.

Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu oprávněného zájmu pro výše uvedený účel. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací pluginu, který je zde uveden:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs .

Kromě toho můžete deaktivovat používání souborů cookie poskytovateli třetích stran tak, že navštívíte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a použijete další informace o odhlášení, které jsou zde uvedeny.

Používání souborů cookie můžete také odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese:https://policies.google.com/technologies/ads, https://policies.google.com/privacy?gl=cs.

16. Používání plugin modulů Facebook

Tyto webové stránky používají pluginy sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook” ). Při otevření stránek našeho webu, které jsou vybaveny takovým doplňkem, se naváže spojení se servery Facebooku a doplněk se zobrazí na stránce tak, že o tom informuje váš prohlížeč. Tím se přenáší na server Facebooku informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen Facebooku, Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Při používání funkcí pluginu (např. kliknutí na tlačítko “To se mi líbí”, přidání komentáře) jsou tyto informace přiřazeny také k vašemu účtu na Facebooku, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením před použitím pluginu.

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil shromážděné informace přímo k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku nebo zablokovat načítání pluginů Facebooku na našich stránkách pomocí “blokátoru Facebooku”.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:https://www.facebook.com/privacy/policy.

17. Použití tlačítka Google “+1”

Tyto webové stránky používají tlačítko “+1” sociální sítě Google Plus společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA, (dále jen “Google”). Pokud otevřete stránku našeho webu, která je opatřena tlačítkem “+1”, vytvoří se spojení se servery Google v USA a tlačítko se na stránce zobrazí, o čemž je informován váš prohlížeč. Vaše IP adresa i informace o tom, které z našich stránek jste navštívili, jsou přenášeny na server společnosti Google. To platí bez ohledu na to, zda jste zaregistrováni nebo přihlášeni ke službě Google Plus. Přenos probíhá i u neregistrovaných nebo nepřihlášených uživatelů. Tlačítko “+1” neslouží k zaznamenávání vašich návštěv na internetu. Společnost Google při zobrazení tlačítka “+1” trvale nezaznamenává historii prohlížení a návštěvu stránky s tlačítkem “+1” nijak jinak nevyhodnocuje. Společnost Google ukládá údaje o vaší návštěvě po dobu přibližně dvou týdnů pro účely údržby systému a řešení problémů. Tyto údaje však nejsou strukturovány podle jednotlivých profilů, uživatelských jmen nebo adres URL a nejsou nám předávány. Pokud jste také členem služby Google Plus a jste v době používání tohoto doplňku přihlášeni ke službě Google Plus, budou shromážděné informace o vaší návštěvě webu propojeny s vaším účtem Google Plus a budou zpřístupněny ostatním uživatelům. Také v případě interakcí, které jsou možné s různými pluginy Google, jsou shromažďovány odpovídající informace o vás, které jsou předávány společnosti Google a ukládány. Přehled různých typů doplňků Google najdete zde: https://developers.google.com/web.

Pokud jste svůj profil v nastavení služby Google Plus zpřístupnili veřejnosti, může společnost Google zobrazovat vaše “+1” jako odkazy spolu s vaším jménem profilu a vaší fotografií ve službách společnosti Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, případně na jiných místech na webových stránkách a v reklamách na internetu. Pokud si nepřejete, aby společnost Google přiřadila shromážděné informace přímo k vašemu profilu na Google Plus, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze služby Google Plus odhlásit.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Máte také možnost zabránit načítání doplňků Google instalací příslušných doplňků do prohlížeče.

18. Používání doplňků Twitter

Funkce služby Twitter jsou integrovány na našich webových stránkách. Twitter je portál sociálních médií společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA).

Používáme pluginy Twitteru. Pokud otevřete příslušnou stránku, která takový plugin obsahuje, dojde k výměně dat se servery Twitteru umístěnými v USA. I v případě interakcí, které jsou možné s různými pluginy Twitteru, jsou příslušné informace o vás shromažďovány a předávány společnosti Twitter a ukládány. Pokud jste v době použití zásuvného modulu také členem Twitteru a jste k němu přihlášeni, budou shromážděné informace o vaší návštěvě webových stránek propojeny s vaším účtem na Twitteru a zpřístupněny ostatním uživatelům.

Pokud si nepřejete, aby Twitter propojil a sloučil informace s údaji vašeho účtu na Twitteru, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Twitteru.

Další informace o shromažďování a používání dat společností Twitter najdete na adrese https://twitter.com/cs/privacy.

19. Používání doplňků Instagram

Tyto webové stránky používají pluginy online služby Instagram, kterou provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”).

Při votevření stránek našeho webu, které jsou vybaveny takovým doplňkem, se naváže spojení se servery Instagramu a doplněk se zobrazí na stránce tak, že o tom informuje váš prohlížeč. Tím se na servery Instagramu přenáší vaše IP adresa a informace o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni na Instagram, Instagram tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání funkcí zásuvného modulu (např. kliknutím na tlačítko “Instagram”) jsou tyto informace přiřazeny také k vašemu účtu Instagram, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením před použitím zásuvného modulu.

Pokud nechcete, aby Instagram přiřadil shromážděné informace přímo k vašemu účtu Instagram, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Instagramu nebo zablokovat načítání pluginu Instagramu na našich webových stránkách pomocí doplňku, např. blokátoru skriptů “NoScript” (noscript.net) pro váš prohlížeč.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Instagram, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388.

20. Používání služby YouTube

Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání videí YouTube od společnosti YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; “YouTube”).

YouTube je společnost spojená se společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webových stránkách. Je aktivována možnost “Režim rozšířené ochrany dat”. To znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa se informace o něm přenášejí do služby YouTube a ukládají se tam.

Další informace o shromažďování a používání údajů společnostmi YouTube a Google, o vašich právech v tomto ohledu a o způsobech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=cs).

21. Používání softwaru pro živý chat (tawk.to)

Na našich webových stránkách používáme funkce chatu poskytovatele Twak.to. K použití této funkce jsou nutné soubory cookie. Tawk.to je externí poskytovatel služeb, který nám umožňuje používat funkci chatu na webových stránkách a spravovat ji. Používáním chatu automaticky využíváte služeb společnosti Tawk.to. Všechny údaje, které zadáte v okně chatu, se přenesou do služby Tawk.to a uloží se tam. Pokud v chatu nezveřejníte žádné osobní údaje (např. skutečné jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo atd.), nemůžeme z toho vyvodit žádné závěry o vaší osobě. Údaje, které Tawk.to ukládá, zahrnují: Historie chatu, nahrané soubory, zadané jméno, IP adresa v době chatu a země původu. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám a slouží pouze k ochraně a interním statistikám. Používáním chatu souhlasíte s tímto ukládáním a používáním údajů. Zde najdete další informace o Tawk.to: Tawk.to.

22. Doba uchovávání

Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté v souladu s právními, zejména daňovými a obchodněprávními lhůtami pro uchovávání dále uchovávány, a po uplynutí této lhůty budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.

23. Práva subjektu údajů

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle čl. 15 až 20 GDPR následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a proti zpracování za účelem přímého marketingu podle čl. 21 odst. 1 GDPR.
Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete na našem webu.

24. Právo na odvolání k dozorovému úřadu
V souladu s článkem 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

poslední aktualizace: 20.9.2022

Kontakt

Partnerství pro budoucnost energetiky

Kontakt

PEAKPLAN
powered by Memodo s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha – Holešovice

Teamlead
Mgr. Tomáš Vařecha
+420 734 785 941
info@peakplan.cz

 

 

Early Access Login