O společnosti

Memodo s.r.o.
zastoupena jednateli: Jonas Kasal, Lukáš Růžička, Daniel Radulović
Sídlo a kancelář:LightHouse Tower – budova A, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republikainfo@memodo.cz
+420 210 012 562‬
DIČ: CZ17118107

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C366848

Oddělení pro vyřizování stížností:
Stížnosti prosím zasílejte vždy e-mailem na adresu info@memodo.cz

Kontakt

Partnerství pro budoucnost energetiky

Kontakt

PEAKPLAN
powered by Memodo s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha – Holešovice

Teamlead
Mgr. Tomáš Vařecha
+420 734 785 941
info@peakplan.cz

 

 

Early Access Login