Fotovoltaika pro bytové domy

Tento článek obsahuje shrnutí důležitých bodů ve dvou případech sdílené FVE mezi obyvateli bytového domu: 

(1) společenství vlastníků jednotek (SVJ), nebo bytového družstva, 

(2) a v domě s jedním majitelem a nájemníky

Dále jsou zde vyjmenovány nejdůležitější technické záležitosti potřebné k vyřízení a na závěr možnosti dotace pro tento typ FVE.

Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

nemusí se podílet všichni vlastníci bytů daného bytového domu (ale všichni mají právo se připojit později)
není potřeba slučovat všechna odběrná místa – jedno vůdčí (připojení FVE) + přidružená odběrná místa (jednotlivé byty se spotřebou)
každý účastník může mít vlastního dodavatele elektřiny a zůstává mu jeho odběrné místo (OM)
rozdělení vyrobené energie – alokační klíč – procentuální poměr, na který má každý byt nárok (viď obrázek)
POZOR: SVJ nesmí prokazovat zisk – finance se musí spravovat chytře (např. na konci roku „zisky“ z přetoků můžou být označeny jako mimořádný vklad a rozdělený dle spoluvlastnického podílu

Obrázek: Alokační klíč je v současnosti určen statickou metodou, tedy konkrétním, v čase neměnným procentem (tzn. když má byt 1 právě vyšší spotřebu než alokovaný podíl elektřiny z FVE, musí část nakupovat od svého dodavatele, i když ve vedlejším bytě 2 není spotřeba žádná a jeho alokovaná elektřina teče do sítě). V budoucnosti by mělo dojít ke změně a k umožnění sofistikovanějšího dynamického klíče.

Zdroj: Unie komunitní energetiky, 2023

Rozdělení elektřiny z FVE mezi nájemníky

investor, který vlastní objekt, může poskytovat energii z FVE jednotlivým nájemníkům (odebírat musí minimálně jeden byt)
v tomto případě dává smysl sloučit odběrné místo
 ak odběrné místo není sloučené a každý nájemník má elektřinu napsanou na sebe:
    – dodatek k nájemní smlouvě (stanovující nárok na procento vyrobené elektřiny z FVE + měsíční “příspěvek”) + právo pronajímatele na přístup k               údajům z vyúčtovaní elektřiny
    – nebo jednoduše navýšit nájem zohledňující odebíraní elektřiny z FVE

Technické záležitosti, které je potřeba vyřídit

dle velikosti FVE může být potřeba navýšit velikost hlavního jističe 
pro FVE do 50 kWp se zavádí výrobní EAN na prodej přetoků (nad 50 kWp žádost na ERÚ)
 nutnost vyměnit elektroměry za průběhové (typ B) – realizuje provozovatel distribuční sítě na vlastní náklady
 účastníci se musí dohodnout, jak si rozdělí vyrobenou elektřinu a „zisky“ z přetoků

Dotace – Nová Zelená Úsporám (NZÚ)

 budovy určené pro trvalé bydlení
žádat může společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytové družstvo nebo vlastníci a stavebníci 
 část vyrobené elektřiny musí být spotřebovaná na místě (není specifikováno kolik přesně)
maximální podporováný instalovaný výkon FVE je 100 kWp na jednu žádost
 
Kolik získáte (finanční prostředky lze čerpat zálohově předem):
    – 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
    – 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
    – 10 000 Kč za byt sdílející EE z FVE připojený k systému regulace spotřeby energie (WATTrouter)
 

Datum přidání: 9.4.2024

Early Access Login